กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561

IMG_4268.jpg

มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

"รูปภาพกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่"

IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:447
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:414
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:311
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:408

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน