กิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2561

IMG_4268.jpg

มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) จัดกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

"รูปภาพกิจกรรมตักบาตรวันขึ้นปีใหม่"

IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
อ่าน:323

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน