พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

 วันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โดยนางนิตยา  วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

 

                           <<รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>

 

IMAGE
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์, 15 มิถุนายน 2561
อ่าน:323

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน