ทัศนศึกษาจังหวัดน่าน

ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558 องค์การบริการส่วนจังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในจังหวัดน่าน โดยได้นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฏร์รังสรรค์)นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ,5 ,6  ไปศึกษาสถานที่ต่างๆในจังหวัดน่าน เช่นวัดภูมินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง หอดูดาว เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และได้เรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในจังหวัดบ้านเกิดของตนเอง

1

2

3

3 2

3 3

4 2

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

20

21

22

23

24

25

24

 

 

IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:154
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:924
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:853
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:795
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:575
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:658

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน