ประกาศโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข)

ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน 

จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สอบถามรายละเอียดได้ที่โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)

โทร..054-688484

 

 

IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:92
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:106
IMAGE
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงมณียา ทนะวัง
วันอาทิตย์, 25 มีนาคม 2561
อ่าน:328
IMAGE
พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.2540
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
อ่าน:744

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน