9-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้านฯจัดแข่งขัน "ฟุตซอลส้านคัพครั้งที่3"

9-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้านฯจัดแข่งขัน "ฟุตซอลส้านคัพครั้งที่3"

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับขยายโอกาสฯ ม.1-ม.3 จำนวน  7  โรงเรียน

1.รร.บ้านส้าน 2.รร.จตุราษฎร์ศึกษา 3.รร.สกาดพัฒนา 4.รร.ศรีสระวงค์

5.รร.ชุมชนศิลาแลง 6.รร.ภูคาวิทยาคม 7.รร.ไตรราษฎร์สามัคคี

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับประถมศึกษาจำนวน  4  โรงเรียน

1.รร.บ้านส้าน 2.รร.จตุราษฎร์ศึกษา 3.รร.ไตรประชาวิทยา 4.รร.สหราษฎร์ศึกษา

 

 

 

IMAGE
ประกาศโรงเรียนบ้านส้านฯ
วันจันทร์, 20 กรกฎาคม 2563
อ่าน:34
IMAGE
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันจันทร์, 29 มิถุนายน 2563
อ่าน:34
IMAGE
ประกาศการรับเอกสารขอย้าย
วันศุกร์, 27 มีนาคม 2563
อ่าน:100
IMAGE
มาตรการป้องกันการติดเชื้อCovid-19
วันอังคาร, 03 มีนาคม 2563
อ่าน:128
IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 เชิญชมการแข่งขันกีฬาสี
วันอาทิตย์, 10 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:279
IMAGE
งานเกษียณ ครูสมศักดิ์ พรหมรักษ์
วันพุธ, 18 กันยายน 2562
อ่าน:336
IMAGE
รื้อถอนอาคารไม้
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:608

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน