9-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้านฯจัดแข่งขัน "ฟุตซอลส้านคัพครั้งที่3"

9-16 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ้านส้านฯจัดแข่งขัน "ฟุตซอลส้านคัพครั้งที่3"

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับขยายโอกาสฯ ม.1-ม.3 จำนวน  7  โรงเรียน

1.รร.บ้านส้าน 2.รร.จตุราษฎร์ศึกษา 3.รร.สกาดพัฒนา 4.รร.ศรีสระวงค์

5.รร.ชุมชนศิลาแลง 6.รร.ภูคาวิทยาคม 7.รร.ไตรราษฎร์สามัคคี

 

โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันระดับประถมศึกษาจำนวน  4  โรงเรียน

1.รร.บ้านส้าน 2.รร.จตุราษฎร์ศึกษา 3.รร.ไตรประชาวิทยา 4.รร.สหราษฎร์ศึกษา

 

 

 

IMAGE
รื้อถอนอาคารไม้
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:170
IMAGE
"ความทรงจำ จากอดีต สู่ปัจจุบัน"
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:291
IMAGE
จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2561
วันอังคาร, 20 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:293

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน