วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

2n.

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2558 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น นำโดย ท่านผู้อำนวยการนิตยา  วรนุช เป็นประะานในพิธีและนักเรียนทุกระดับชั้น ณ เวลา 15.00 - 16.00 น. 

ประวัติความเป็นมา

   1 n

ประวัติลูกเสือโลก
ต้องย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งลูกเสือโลกในยุคแรกๆ โดยมี ลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ (B.P) เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือรั้งแรก ที่ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ไว้รองรับความสามารถในการเป็นทหาร ฝึกให้คนที่เข้ารับการเป็นลูกเสือโลกบำเพ็ยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม หลังจากนั้นกิจการลูกเสือจึงได้แพร่ขยายออกไปมากขึ้น จนกระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นเป็นประเทศที่ 2 รองจากประเทศอังกฤษนั้นเอง

3 n

4 n

IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:803
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:763
IMAGE
กิจกรรมเปิดโลกกว้าง สร้างประสบการณ์
วันจันทร์, 25 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:709
IMAGE
ได้รองชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ
วันศุกร์, 18 มกราคม 2562
อ่าน:503
IMAGE
คว้าอันดับ 1
วันจันทร์, 26 พฤศจิกายน 2561
อ่าน:584

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน