วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

2n.

เนื่องในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ 2558 โรงเรียนบ้านส้าน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติขึ้น นำโดย ท่านผู้อำนวยการนิตยา  วรนุช เป็นประะานในพิธีและนักเรียนทุกระดับชั้น ณ เวลา 15.00 - 16.00 น. 

ประวัติความเป็นมา

   1 n

ประวัติลูกเสือโลก
ต้องย้อนกลับไปถึงการก่อตั้งลูกเสือโลกในยุคแรกๆ โดยมี ลอร์ดบาเดน เพาเวลล์ (B.P) เป็นผู้ก่อตั้งกิจการลูกเสือรั้งแรก ที่ประเทศอังกฤษในปี พ.ศ. 2450 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ไว้รองรับความสามารถในการเป็นทหาร ฝึกให้คนที่เข้ารับการเป็นลูกเสือโลกบำเพ็ยประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวม หลังจากนั้นกิจการลูกเสือจึงได้แพร่ขยายออกไปมากขึ้น จนกระทั่งประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ก่อตั้งกองลูกเสือขึ้นเป็นเป็นประเทศที่ 2 รองจากประเทศอังกฤษนั้นเอง

3 n

4 n

IMAGE
28-29 พฤศจิกายน 2562 กีฬาสีโรงเรียน
วันเสาร์, 30 พฤศจิกายน 2562
อ่าน:527
IMAGE
กิจกรรมวันสุนทรภู่2562
วันพุธ, 26 มิถุนายน 2562
อ่าน:1205
IMAGE
กิจกรรมเดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
วันอังคาร, 26 กุมภาพันธ์ 2562
อ่าน:1135

ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนบ้านส้าน